Sari la conținut

Cenzorat asociatii de proprietari

Pentru a întregi serviciile oferite, venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră şi vă asigrăm inclusiv servicii de cenzorat .
Colaborăm cu mai mulţi experţi contabili autorizaţi CECCAR, familiarizaţi cu documentele din asociaţiile de proprietari şi cu cerinţele specifice.
În conformitate cu prevederile legale, Asociaţia de Proprietari are obligaţia de a avea un cenzor sau o comisie de cenzori.
În situaţia în care niciun proprietar, membrul al asociaţiei nu doreşte să exercite acestă funcţie, atunci adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de proprietari, persoană fizică cu studii superioare în domeniul economic sau juridic ori persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal, pe bază de contract individual de muncă sau, după caz, contract de prestări de servicii. (Art. 46)

Ce atributii are un cenzor de asociatie de proprietari?

Cenzorul asociaţiei de proprietari are, în principal, următoarele atribuţii:
– urmăreşte aplicarea prevederilor legale de administratorul asociaţiei de proprietari;
– verifică gestiunea financiar – contabilă a administratiei;
– verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv întocmite de către administrator;
– La numite intervale, întocmeşte şi prezintă adunării generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de proprietari, propunând măsuri;
– Efectuează inspectii neașteptate alături de doi membri ai comitetului executiv pentru a verifica activitatea contabilă și casieria, iar rezultatele acestor controale sunt înregistrate în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari.;
– Asigură legalitatea în timpul adunărilor generale ale asociației și ale comitetului executiv prin participarea acestora la sedinte.

PARTENERI SERVICII DE PLĂTI ONLINE

Aplicație valabilă pentru telefon Android și Apple