Sari la conținut

ADMINISTRARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Administrare financiar-contabilă
Administrare tehnică
Avizier online şi aplicaţie mobilă

Administrare financiar-contabilă

 • Organizarea contabilităţii în partidă simplă
 • Calcularea listelor de plată lunar
 • Calcularea penalităților de ȋntârziere
 • Calcularea consumurilor de apă ȋn conformitate cu indexurile primite
 • Procesarea numărului de persoane
 • Completarea registrelor de casă şi bancă, fond rulment și fond reparații
 • Incasare cote de întreţinere de la proprietari şi efectuarea plăţilor către furnizori
 • Realizarea situaţiei de Activ-Pasiv

Administrare tehnică

 • Verificarea spațiilor comune ale blocului
 • Obţinerea ofertelor de preţ necesare diverselor lucrări
 • Procurarea materialelor necesare ȋntreținerii și reparațiilor curente
 • Citirea contoarelor de branşament
 • Citirea apometrelor aflate în spaţii accesibile
 • Supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora
 • Urmărirea realizării contractelor ȋncheiate de asociație cu furnizorii
 • Verificarea personalului angajat

Avizier online şi aplicaţie mobil

 • Acces cu utilizator şi parolă
 • Vizualizarea situației financiare a fiecărui apartament
 • Plata cotelor de întreţinere utilizând orice card bancar
 • Introducerea indexurilor contoarelor de apă
 • Istoric index contoare apă
 • Vizualizare facturi utilități și cheltuieli comune
 • Notificări lunare pentru plata cotelor (e-mail şi sms)
 • Modificarea numărului de persoane
 • Comunicarea directă cu administraţia

Casierie / modalităţi de plată

 • Plată la casieriea firmei
 • Plată la casieria asociaţiei conform contract
 • Plăţi electronice :

– Plată în contul bancar al asociaţiei
– Plată prin avizier online/ aplicaţie mobilă
– Plată la aparatele Paypoint
– Plată la aparatele Selfpay
– Plată aplicaţie Mobilpay Wallet

Cenzorat

Pentru a întregi serviciile oferite, venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră şi vă asigrăm inclusiv servicii de cenzorat .

Colaborăm cu mai mulţi experţi contabili autorizaţi CECCAR, familiarizaţi cu documentele din asociaţiile de proprietari şi cu cerinţele specifice.

În conformitate cu prevederile legale, Asociaţia de Proprietari are obligaţia de a avea un cenzor sau o comisie de cenzori.

În situaţia în care niciun proprietar, membrul al asociaţiei nu doreşte să exercite acestă funcţie, atunci adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de proprietari, persoană fizică cu studii superioare în domeniul economic sau juridic ori persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă în domeniul fiscal, pe bază de contract individual de muncă sau, după caz, contract de prestări de servicii. (Art. 46)

PARTENERI SERVICII DE PLĂTI ONLINE

Aplicație valabilă pentru telefon Android și Apple