Avizier online

Avizier online

Vizualizarea situației complete a fiecărui proprietar ȋn raport cu asociația de proprietari:

-vizualizare situație financiară cont

-introducere index contoare apă

-vizualizare facturi utilități și cheltuieli comune

-plata online a datoriilor către asociație

-transmitere de solicitări modificare număr persoane

-notificări lunare pentru plata cotelor și introducere index