Servicii

Administrare contabilă

Administrarea  contabilă este activitatea ce are ca scop defalcarea cotelor de cheltuieli și se desfașoară potrivit prevederilor legale. Printre serviciile de Administrare Contabilă puse la dispoziție de Digital Property se numără:

– calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de ȋncasare a cotelor de ȋntreținere;

– calcularea penalităților de ȋntârziere, conform normelor legale și a deciziei asociației de proprietari;

– calcularea ȋn regim centralizat a consumurilor de apă rece și apă caldă ȋn urma citirilor date de către proprietarii/locatarii asociației;

– centralizarea numărului de persoane pe baza tabelului ȋntocmit lunar de Comitetul Asociației

– ȋntocmirea Registrului de casă;

– păstrarea și actualizarea Registrelor de Evidență Fond Rulment și Fond Reparații, ȋn concordanță cu Legile ȋn vigoare;

– emiterea fișelor de penalități defalcat pentru fiecare apartament penalizat, la solicitarea comitetului executiv;

– transmiterea de informații către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizare a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de ȋntreținere;

 

Administrare TEHNICĂ

Activitatea de administrare tehnică este cea mai vizibilă activitate, de ea depinzând confortul proprietarilor.  Apelând la serviciile noastre de Administrare Tehnică veți beneficia de:

– verificarea periodică a stării subsolului, căilor de acces ȋn imobil, palierelor și altor spații;

– verificarea tehnică a ascensorului;

– verificarea funcționării instalației electrice;

– supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora;

– procurarea materialelor necesare ȋntreținerii și reparațiilor curente proprietății comune a asociației de proprietari;

– urmărirea realizării contractelor ȋncheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;

– controlul facturării corecte a consumurilor ȋn funcție de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale și ȋn funcție de normele metodologice de repartizare a consumurilor;

– afișează listele lunare de ȋncasare a cotelor de ȋntreținere  – menține relația de comunicare cu proprietarii din asociație;

– verificarea personalului ce lucrează ȋn folosul asociației ȋn baza altor contracte ;

Casierie

Ne ocupăm de ȋncasarea și gestionarea contribuțiilor și managementul cheltuielilor, de comun acord cu asociația de proprietari.

Programul de ȋncasare se stabilește de comun acord cu asociația de proprietari ȋn cadrul contractului de administare imobile.

Încasarea se va face prin casierie (cash sau card), prin aplicația online , prin aplicația mobilă sau transfer bancar ȋn contul societății (cont colector).

Avizier online

Vizualizarea situației complete a fiecărui proprietar ȋn raport cu asociația de proprietari:

-vizualizare situație financiară cont

-introducere index contoare apă

-vizualizare facturi utilități și cheltuieli comune

-plata online a datoriilor către asociație

-transmitere de solicitări modificare număr persoane

-notificări lunare pentru plata cotelor și introducere index

Administrare proprietăți ȋnchiriate

 DIGITAL PROPERTY vă pune la dispoziție toate serviciile de care aveți nevoie pentru a fi un proprietar scutit de stres. Atunci când chiriașii sunt supravegheați aceștia sunt obligați să respectele regulile casei, să aibă grijă de proprietate, să plătească utilitățile și să fie buni cetățeni. Dacă proprietatea nu este administrată corect, pot surveni întârzieri la plata chiriei, pot fi acceptați chiriași nepotriviți și uneori chiar împrejurimile acesteia pot avea de suferit. Există cazuri în care s-a întrerupt furnizarea principalelor utilități datorită neplății facturilor. Noi dorim să evităm toate aceste probleme.

Servicii

 • Colectarea chiriei lunare
 • Depunerea chiriei în contul bancar al proprietarului
 • Menținerea legăturii cu chiriașii/vecinii
 • Verificarea plății facturilor de utilități
 • Verificarea periodică a proprietății
 • Disponibilitate pentru apeluri de reparații și ȋntreținere
 • Găsirea imediată de noi chiriași la eliberarea imobilului
 • Efectuarea verificărilor obligatorii la gaz/energie electrică
 • Întregistrarea contractelor de închiriere la autoritatile fiscale
 • Reînnoirea poliței de asigurare a proprietății
 • Plata cheltuielilor de întreținere, a impozitelor, a asigurării, a lucrărilor de întreținere și administrație